میخواهید یک گانگستر باشید ؟ یک کادیلاک می خواهید ؟

به دنیای گانگسترهای دیوانه بپیوندید تا لذت بازی آنلاین را به طور دیگری تجربه نمایید .

شما می توانید هر کاری را به همانصورت که در خیابان می بینید انجام دهید .

پلیس ، گانگستر یا یک ثروتمند - به شما بستگی دارد.

تجربه جذاب ترین بازی جنایی آنلاین را با ما داشته باشید !لینک ورود به بازی:
MadGangs

دوستان بازی خیلی جالبیه، حتما بیاید.....